Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

Karta Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Od tego dnia program wspierania rodzin wielodzietnych nie jest już realizowany na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów, ale jest uregulowany ustawowo. To zapewnia większą stabilność przyznanych ulg, a co dużo ważniejsze – ustawa daje nowe, dodatkowe zniżki dla osób wychowujących minimum troje dzieci, jak chociażby obniżenie opłat za wydanie paszportu, czy zniżki dla rodziców na przejazdy pociągami .  

Zasady uzyskiwania i korzystania z Karty Dużej Rodziny

– prawo do niej mają osoby, które odpowiadają definicji rodziny wielodzietnej. Zalicza się do niej rodziców oraz ich małżonków, wychowujących minimum trójkę dzieci, które nie mają ukończonych 18 lat lub starszych, do momentu osiągnięcia 25. roku życia, ale pod warunkiem, że będą się uczyć.

Te ograniczenia wiekowe nie dotyczącą dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Istotną dla procedury uzyskania Karty Dużej Rodziny zmianą jest natomiast modyfikacja wzoru wniosku o wydanie KDR, co jednak nie zmieniło zakresu informacji, które należy w nim podać. Pamiętać również trzeba o załączeniu do wniosku odpowiednich dokumentów, aby mógł on zostać przekazany do realizacji, a Karty mogły zostać wydane.

Zachęcamy zatem wszystkie rodziny wielodzietne do skorzystania z przygotowanego specjalnie dla nich programu wsparcia, uzyskania Karty Dużej Rodziny oraz aktywnego z niej korzystania. Dokumenty niezbędne do załączenia przy składaniu wniosku o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (rodzica) – wykonać kserokopię; dokument potwierdzający tożsamość małżonka wnioskodawcy (rodzica) – wykonać kserokopię; akt małżeństwa – wykonać kserokopię; dzieci do 18. roku życia – akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający tożsamość – wykonać kserokopię; dzieci po ukończeniu 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość (wykonać kserokopię) oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (oryginał); dzieci po ukończeniu 18. roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – wykonać kserokopię obu dokumentów; dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – wykonać kserokopię; osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (oryginał).

Bez powyższych dokumentów wniosek uznawany jest za niekompletny. Kto może uczestniczyć w programie.

Program skierowany jest do rodzin, w których rodzice, bądź też rodzic lub opiekun prawny mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18. roku życia, w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znanym stopniu niepełnosprawności do dnia ustania tejże niepełnosprawności.

Rodzice/opiekunowie prawni zachowują przyznane im uprawnienia bezterminowo, zaś dzieci w rodzinie nie tracą uprawnień nawet jeśli pozostałe rodzeństwo przekroczy wiek upoważniający do korzystania z Karty.

Ważne jest również, że przyznanie Karty nie jest zależne od kryterium dochodowego – może ją otrzymać każda rodzina wychowująca przynajmniej troje dzieci. Do czego uprawnia Karta Posiadacze Karty mogą korzystać z ulg i zniżek na terenie całej Polski, oferowanych przez firmy i instytucje opatrzone znakiem „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny ”.

Aktualny katalog oferowanych zniżek znajdziecie Państwo pod adresem: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzykdr .

Należy pamiętać o przygotowaniu dokumentów, które należy dołączyć do składanych wniosków:

dokument potwierdzający tożsamość rodzica (wnioskodawcy); dokument potwierdzający tożsamość małżonka rodzica wraz z aktem małżeństwa; w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia

– akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; w przypadku dzieci, które ukończyły 18. rok życia

– dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia

– dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

– postanowienie o umieszczeniu dziecka rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; w przypadku dzieci, które osiągnęły pełnoletność przebywając w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i przebywają w niej nadal (do 25. roku życia)

– zaświadczenie o pozostawaniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce „ Duża rodzina ”. Zachęcamy do składania wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – naprawdę warto!

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefony 77/412 90 36

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny