Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

Dożywianie

W ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" są realizowane działania, które mają na celu :

Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych

Poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

Komu przysługuje:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Ponadto w ramach programu może być udzielana pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności, co pozwoli na objęcie programem wszystkich osób i rodzin wymagających tej formy wsparcia.

O tę formę pomocy mogą ubiegać się osoby lub rodziny, których dochody nie przekraczają 150% kryterium dochodowego tj.:

osoby samotnie gospodarujące: 951 zł.

osoby w rodzinie : 771 zł. na osobę

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny