Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze.

Pomoc usługowa świadczona jest na podstawie art. 50 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (  Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66.  ) a także uchwały Nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Pomoc usługowa świadczona jest w miejscu zamieszkania osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

W zakres usług opiekuńczych wchodzą czynności gospodarcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, oraz czynności pielęgnacyjne obejmujące opiekę higieniczną, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, utrzymaniu w czystości najbliższego otoczenia chorego.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala w drodze wywiadu środowiskowego zakres, okres pomocy oraz odpłatność.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 40,00 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 47,00 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za w/w usługi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance może całkowicie lub częściowo zwolnić z ponoszenia odpłatności zwłaszcza ze względu na ciężką i długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, zdarzenie losowe lub inną trudną sytuację życiową.

Wszystkie informację można uzyskać bezpośrednio w ośrodku lub pod numerem telefonu : 77/ 412 26 62

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny