Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

Kryteria udzielania pomocy

Pomoc społeczna – informacje ogólne.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Trudna sytuacja życiowa to w szczególności zaistnienie jednej z wymienionych okoliczności:

bezrobocie,

bezdomność,

niepełnosprawność,

długotrwała choroba,

przemoc w rodzinie,

potrzeba ochrony macierzyństwa,

wielodzietność,

alkoholizm,

narkomania,

zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze,

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

trudności w integracji osób, które uzyskały status uchodźcy,

klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które poza w/w okolicznościami – dysfunkcjami muszę spełniać również kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. I tak dla osoby samotnie gospodarującej kryterium ustawowe wynosi: 776 złote, a dla osoby w rodzinie 600 złote.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny